Gravid Och Barn

Varumärken

Gravida kvinnor bör inte ha det alltför rent omkring sig

Mycket tyder på att barn till mammor som vistats i en miljö med ett visst bakterietryck drabbas mindre av allergier.

Nya rön om hur utvecklingen av fostrets immunsystem påverkas av mammans mikrobiella omgivning presenteras på symposiet om reproduktiv immunologi, som arrangeras av LiU.

 

Den snabba utvecklingen av allergier i västvärlden kan inte förklaras av genetiska förändringar utan orsakerna söks främst i olika omgivningsfaktorer. Bland annat har den så kallade hygienhypotesen lanserats – ju renare omgivning desto mer allergier. Hittills har dock dessa studier fokuserat på den exponering som barnen själva utsätts för efter födelsen.

 

Maria Jenmalm, docent och forskare i immunologi vid Linköpings universitet, och hennes medarbetare har siktat in sig på den programmering av fostrets immunförsvar som sker under pågående graviditet. När blivande mammor - och deras barn efter förlossningen - har fått probiotika i form av mjölksyrabakterier som kosttillskott, har man sett en allergiförebyggande effekt hos barnen. Däremot har tillskott av probiotika enbart till barnen efter födelsen inte haft någon motsvarande effekt.

 

Ytterligare forskning kring samspelet mellan immunsystemen hos modern och barnet, och hur det påverkas av den mikrobiella miljön, kan leda till effektiva förebyggande metoder mot allergi.

 

Planerar du att bli gravid, glöm då inte att ta kosttillskott i form av folsyra. Folsyra är viktigt för att förebygga eventuella missbildningar hos bebisen såsom ryggmärgsbråck.

Här hittar du ägglossningstest.


HemHem


Kundvagn  

(tom)

Nya produkter

Inga nya produkter