Gravid Och Barn

Varumärken

Clearblue Ferilitetsmonitor vanliga frågor och svar

(från Clearblue.com)

Hur fungerar Clearblue Fertilitetsmonitor?


Clearblue Fertilitetsmonitor fastställer normalt upp till sex fertila dagar – den visar inte bara dina två mest fertila dagar, utan kan även upplysa de flesta kvinnor om 1-5 extra dagar med hög fertilitet innan deras maximala fertilitet. Eftersom din parters spermier kan leva i din kropp i flera dagar, kan samlag under alla dessa dagar leda till befruktning.

Clearblue Fertilitetsmonitor är ett naturligt, icke-invasivt test som är lätt att använda och består av teststickor och en liten monitor som fastställer förändringar i de hormon som reglerar din fertilitet. Monitorn registrerar din personliga menscykel för att skapa en bild över dina mest fertila dagar.

Clearblue Fertilitetsmonitor ger dig omfattande, personlig information om din cykel som är unik för dig. Du kan koppla av, eftersom Clearblue Fertilitetsmonitor:

    - Räknar dagarna och visar på vilka dagar du bör göra testet.
    - Visar när du har dagar med låg, hög och maximal fertilitet.
    - Varnar om när din mens väntas. Ger dig tillfälle att förbereda dig för nästa cykel. Om din mens är försenad, kan du vara gravid.

Du kan ta reda på om du är gravid med hjälp av ett graviditetstest som t.ex. Clearblue, som ger dig ett tydligt resultat och är mer än 99 procent exakt när det används från den dag du väntar din mens. Klicka här för mer information om Clearblues graviditetstest.

Hur kan Clearblue Fertilitetsmonitor maximera chansen för att jag ska bli gravid?

En studie som genomfördes nyligen visade att chansen för befruktning ökade med 89 procent när Clearblue Fertilitetsmonitor användes1.

Clearblue Fertilitetsmonitor detekterar de dagar i varje menscykel då du har störst chans att bli gravid. Det sker genom bevakning av två hormon: östrogen och luteiniserande hormon (LH).

Kroppen producerar östrogen under dagarna fram till ägglossningen. När en ökning av östrogenet detekteras av Clearblue Fertilitetsmonitor, är det ett tecken på att du har hög fertilitet, vilket normalt inträffar under 1-5 dagar innan din maximala fertilitet. Eftersom spermier kan leva flera dagar i din kropp, kan du genom att ha samlag under dessa dagar öka chansen att bli gravid vid ägglossningen ett par dagar senare.

LH är det hormon som utlöser ägglossningen från äggstocken. Ägglossningen inträffar normalt mellan 24-36 timmar efter LH-ökningen. När Clearblue Fertilitetsmonitor detekterar din LH-ökning, visar den maximal fertilitetsstatus. Genom att ha samlag under dessa två dagar, maximerar du chansen att bli gravid.

 

Hur exakt är Clearblue Fertilitetsmonitor?

Clearblue Fertilitetsmonitor har i laboratorietest visat sig detektera LH-ökningen med 99 procents exakthet under cykler då LH-ökningen också fastställdes med en referensmetod.

 

Hur använder jag Clearblue Fertilitetsmonitor?

Detta är endast kortfattade instruktioner. Läs alltid medföljande instruktioner innan du gör ett test.

Clearblue Fertilitetsmonitor består av teststickor och en liten monitor. Allt som behövs är ett enkelt urinprov under varje cykel när monitorn uppmanar dig.

Engångsteststickan samlar upp hormon från din första morgonurin. Monitorn läser av teststickan, tolkar hormonförändringarna och ger dig klart besked om din fertilitetsstatus kommer att vara låg, hög eller maximal under de närmaste 24 timmarna.Komma igång
Du kan börja använda din monitor den första dagen i din nästa menscykel, men inte innan. Den dagen trycker du på knappen märkt med "m", för att registrera i monitorn att du har fått mens och att en ny cykel har påbörjats. Därmed fastställs även det sextimmarsintervall då du kan göra ett test, så du bör helst göra detta vid den tidpunkt du normalt stiger upp på morgonen.

Det enda du behöver göra sedan är att sätta på din Clearblue Fertilitetsmonitor varje dag när som helst under sextimmarsintervallet för testet. Symbolen "m" visas under den fem första dagarna i varje cykel. Siffran i fönstret ändras varje dag för att visa dig vilken dag i din cykel det är. De dagar som monitorn behöver mer information om dina hormonförändringar, uppmanar den dig att göra ett test.Göra ett test
När monitorn uppmanar dig att göra ett test, tar du en teststicka från förpackningen och använder den direkt. Ta urinprovet genom att hålla stickans provände nedåtriktad i din urinstråle under endast tre sekunder. Du kan också lämna ett urinprov i en ren och torr behållare och doppa stickans provände i det under 15 sekunder. Det är viktigt att du använder din första morgonurin eftersom den har den högsta hormonhalten.

Håll sedan stickan riktad nedåt, ta av hylsan från den torra änden och sätt den över den fuktade änden av stickan. Du kan nu sätta in din teststicka i monitorn enligt beskrivningen i de medföljande instruktionerna eller bildbeskrivningen om hur man använder Clearblue Fertilitetsmonitor.

När du har satt in teststickan, blinkar symbolen för stickan under cirka fem minuter medan monitorn läser av och tolkar testet. Efter cirka fem minuter uppmanas du att ta ur stickan, som du sedan kasserar. Monitorn visar nu din fertilitetsstatus.

Din fertilitetsstatus
Clearblue Fertilitetsmonitor visar din fertilitetsstatus i form av ett antal streck i fönstret: Ett streck för låg fertilitet, två streck för hög fertilitet och tre streck för maximal fertilitet.

   
  Låg fertilitet:
  Låg fertilitet visas under den tid i din cykel då din fertilitetshormonhalt är låg. Du kanske ändå vill ha samlag under dina dagar med låg fertilitet, även om det inte är troligt -men dock inte omöjligt- att du blir befruktad.
  Hög fertilitet:
  Hög fertilitet visas när Clearblue Fertilitetsmonitor detekterar en ökning i östrogen, som inträffar när du närmar dig maximal fertilitet. Om du har samlag under dagar med hög fertilitet, har du ökad chans att bli gravid.
  Maximal fertilitet:
  Maximal fertilitet visas runt tidpunkten för ägglossningen. Om du har samlag under dessa dagar, har du störst chans att bli gravid.

Slutet av din cykel
Clearblue Fertilitetsmonitor visar när du närmar dig slutet av din cykel genom att "m"-symbolen börjar blinka. Du kan då börja förbereda dig för din nästa cykel, eller göra ett graviditetstest om din mens är försenad.

Du kan ta reda på om du är gravid med hjälp av ett graviditetstest som t.ex. Clearblue, som ger dig ett tydligt resultat och är mer än 99 procent exakt när det används från den dagen då du väntar din mens. Klicka här för mer information om Clearblues graviditetstest.

Hur effektiv kan Clearblue Fertilitetsmonitor vara för mig?

Clearblue Fertilitetsmonitor kan detektera maximal fertilitet under cykler om 21-42 dagar. Om du har samlag under dagar med hög och maximal fertilitet, kan du maximera chansen för befruktning. Det är självklart viktigt att förstå att inga produkter kan garantera graviditet.

Passar Clearblue Fertilitetsmonitor för mig?

Clearblue Fertilitetsmonitor passar dig om din naturliga menscykel normalt varar mellan 21-42 dagar. De flesta kvinnor behöver tio teststickor under varje cykel. Kvinnor med oregelbunden eller lång menscykel kan behöva 20 teststickor under varje cykel för att hitta sin mest fertila period.

Vissa hälsotillstånd och läkemedel kan påverka Clearblue Fertilitetsmonitor-funktionen negativt. Om du har symptom på menopaus, polycystiskt ovariesyndrom, nedsatt lever- eller njurfunktion, eller om du är eller nyligen har varit gravid (även om graviditeten var ofullbordad), kan resultaten vara missvisande.

Resultaten kan också bli missvisande om du behandlas med antibiotika som innehåller tetracyklin, hormonpreparat (t.ex. hormonpreventivmedel eller hormonersättning), fertilitetspreparat som innehåller hCG eller LH, eller annan behandling som kan påverka din cykel.

Om du tar klomifencitrat, bör du rådgöra med din läkare innan du börjar använda Clearblue Fertilitetsmonitor. Klomifencitrat kan höja östrogennivån vilket kan leda till att hög fertilitet indikeras för tidigt i cykeln eller under för många dagar, och i vissa fall att monitorn inte visar dagar med maximal fertilitet även under ägglossning.

Vi rekommenderar att du alltid läser instruktionerna för eventuella läkemedel du använder innan du gör ett test.

Om du nyligen har ammat, använt hormonbehandling (t.ex. hormonpreventivmedel, akutpreventivmedel, fertilitetsbehandling, hormonersättningsbehandling) eller annan behandling som kan påverka din cykel, bör du vänta tills du har haft minst två naturliga menscykler i följd (som varat 21-42 dagar vardera), innan du använder Clearblue Fertilitetsmonitor.

Om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten var ofullbordad), rekommenderar vi också att du väntar tills du har haft minst två naturliga menscykler i följd (som varat 21-42 dagar vardera), innan du använder Clearblue Fertilitetsmonitor. Skälet till detta är att försäkra att resultatet inte påverkas av eventuellt hCG som du kan ha kvar i kroppen efter graviditet.

Prata med din läkare om du behöver närmare råd.

Obs! Det finns inga produkter som kan garantera att du lyckas bli gravid. Clearblue Fertilitetsmonitor är avsedd för att hjälpa dig att bli gravid, INTE att användas som preventivmedel. Vissa läkemedel är inte lämpliga vid graviditet, och vi rekommenderar därför att du rådgör med din läkare om du tar något läkemedel innan du försöker bli gravid. Par med medicinskt diagnostiserade fertilitetsproblem bör rådgöra med sin läkare innan de använder den här produkten.

Vilka tillstånd eller läkemedel kan påverka mitt testresultat?


De flesta läkemedel (t.ex. vanliga värktabletter eller förkylningspreparat) bör inte påverka hur Clearblue Fertilitetsmonitor fungerar. Det finns dock vissa hälsotillstånd och läkemedel som kan påverka monitorns funktion. Du kan läsa mer om dessa i avsnittet Passar Clearblue Fertilitetsmonitor för mig?. Vi rekommenderar starkt att du alltid läser tillverkarens instruktioner för eventuellt läkemedel som du använder innan du använder Clearblue Fertilitetsmonitor, och rådgör med din läkare om du är tveksam.

Jag har nyligen varit gravid. Kan detta att påverka resultatet av mitt test?

Om du nyligen har varit gravid (även om graviditeten var ofullbordad), rekommenderar vi att du väntar tills du har haft minst två naturliga menscykler i följd (som varat 21-42 dagar vardera), innan du använder Clearblue Fertilitetsmonitor. Skälet till detta är att försäkra att resultatet är korrekt och inte påverkas av eventuellt hCG som du kan ha kvar i kroppen strax efter graviditet.

Kan orala preventivmedel påverka resultatet?

Om du har använt p-piller (eller akutpreventivmedel), bör du vänta tills du har haft minst två naturliga menscykler i följd (som varat 21-42 dagar vardera), innan du använder Clearblue Fertilitetsmonitor. Din menscykel bör ha stabiliserat sig vid det laget.

Jag har använt vanlig temperaturtagnings- och hemägglossningstest. Kan Clearblue Fertilitetsmonitor ersätta dessa?

Fördelen med Clearblue Fertilitetsmonitor framför temperaturtagningsmetoden är att den förutsäger ägglossning innan den inträffar. Det ger dig mer tid att ta tillvara på alla dina fertila dagar.

Clearblue Fertilitetsmonitor gör allt som ägglossningstest för hemmabruk kan göra, och mycket mer. Den visar inte bara dina två dagar med maximal fertilitet, utan även ytterligare dagar då du kan bli befruktad. Genom att detektera en ökning av östrogen, kan den upplysa de flesta kvinnor om 1-5 extra dagar med hög fertilitet. På så sätt får du reda på alla de dagar som samlag har störst förutsättning att leda till befruktning. Den räknar också dagarna åt dig, talar om vilka dagar du ska göra testet på, tolkar testet, visar din fertilitetsstatus varje dag och skapar en personligt anpassad bild av din cykel.

Måste jag använda min första morgonurin när jag gör testet?

Det är viktigt att du använder din första morgonurin efter uppvaknandet, eftersom den har den högsta hormonhalten.

Kan jag använda Clearblue Fertilitetsmonitor som preventivmetod, eftersom den visar när jag är fertil?

Nej. Clearblue Fertilitetsmonitor är utformad för att tala om när du har störst chans att bli befruktad. Eftersom spermier kan leva i flera dagar, finns det risk för att bli gravid om du har samlag innan du detekterar din höga eller maximala fertilitet.

Kan jag vara säker på att bli gravid om jag använder Clearblue Fertilitetsmonitor?

Det finns inga produkter som kan garantera att du lyckas bli gravid. Clearblue Fertilitetsmonitor har dock visat sig nästan fördubbla chansen för befruktning1. Den hjälper dig att tillvarata din naturliga fertilitet på bästa sätt genom att passa in samlag runt tiden för ägglossning. De flesta befruktningar sker inom en sexdagarsperiod runt ägglossningen. Clearblue Fertilitetsmonitor är ett enkelt och effektivt sätt att hitta dina mest fertila dagar, för att hjälpa dig att maximera chansen för befruktning.

Kan jag sluta använda Clearblue Fertilitetsmonitor och börja igen längre fram?

Ja. Du behöver bara ta ur batterierna och förvara monitorn torrt. Instruktioner om hur du startar om monitorn hittar du i instruktionshäfte som medföljer den.

Jag har använt Clearblue Fertilitetsmonitor under flera cykler, men har ännu inte blivit gravid. Varför inte?

Befruktning är en komplicerad biologisk process, och det är många faktorer som inverkar. Det är viktigt att komma ihåg att det kan ta flera månader att bli gravid. Om du inte har blivit befruktad efter sex cykler i följd, eller om du funderar över något annat, bör du prata med din läkare.


HemHem


Kundvagn  

(tom)

Nya produkter

Inga nya produkter