Gravid Och Barn

Varumärken

Stress påverkar inte chanserna att bli gravid


Fertilitetsproblem kan vara stressande. Men kvinnor som genomgår in vitro fertilisering (IVF) behöver inte vara oroliga att deras nivå av stress kommer att påverka deras chanser att bli gravida. En ny studie fann inget samband mellan kvinnornas nivå av känslomässig stress före behandling och om de blev gravida.

Vad vet vi redan?

Ungefär 1 av 7 par i Storbritannien har svårt att bli gravida. Detta kan vara mycket påfrestande känslomässigt; att varje månad gå igenom hopp och förväntan, som sedan följs av besvikelse om graviditetstestet visar negativt.

Många par söker medicinsk behandling för att hjälpa dem bli gravida. Den vanligaste typen av behandling är in vitro fertilisering (IVF), vilket innebär att man befruktar kvinnans ägg med mannens spermier i ett laboratorium, för att sedan sätta in de befruktade äggen i kvinnans livmoder.

Men bara 1 av 5 kvinnor blir gravida efter en behandlingscykel. Vi vet att ålder och övervikt minskar chanserna att lyckas. Vissa kvinnor tycker att deras stressnivå också kan spela en roll. Detta grundar sig till stor del på anekdotiska bevis att stress orsakar fertilitetsproblem i allmänhet. Till exempel, en del kvinnor hävdar att genom att de åkte på semester och kopplande av var det möjligt för dem att bli gravid.

Hittills har studier inte funnit en tydlig koppling mellan stress och framgången av IVF och liknande behandlingar. Men många av dessa studier har varit för små för att tillförlitligt hitta en länk.

Forskare har nu sammanställt resultaten av dessa studier för att se vilka slutsatser man kan dra. Totalt tittade de på 14 studier med 3.583 kvinnor som har genomgått en cykel med IVF eller annan typ av assisterad reproduktiv teknologi. Kvinnornas nivå av känslomässig stress mättes före behandling, med hjälp av standardiserade tester som mäter ångest och symptom på depression.

Vad säger den nya studien?

Forskarna fann inget samband mellan kvinnornas grad av känslomässig stress och deras chanser att bli gravida genom IVF eller liknande behandlingar. De som inte blev gravida hade inte högre nivåer av ångest och stress än de som blev gravida.

Hur tillförlitliga är resultaten?

Dessa resultat bör vara ganska tillförlitliga. Detta var en stor genomgång av studier och den var väl genomförd. Studierna var mestadels av god kvalitet, och tog hänsyn till flera faktorer som kan ha påverkat kvinnors möjlighet att bli gravida, inklusive deras ålder och hur länge de haft fertilitetsproblem. Detta gör att resultaten är mer tillförlitliga.

Vem utförde studien?

Sammanställningengenomfördes av forskare i Storbritannien och Grekland. Den publicerades i BMJ (British Medical Journal), som ägs av British Medical Association.

Vad innebär detta för mig?

Om du genomgår IVF eller liknande fertilitetsbehandling, är det är naturligt att känna en viss stress och ångest, eftersom man lägger sådana höga förväntningar på dess framgång. Studien bör dock försäkra er att dessa känslor inte påverkar hur bra behandlingen fungerar. Och kanske detta kan underlätta en del av din ångest.

 

Har ni försökt bli gravida ett tag utan att lyckas? Då kan det vara värt att prova Clearblues fertilitetsmonitor. Clearblue Fertilitetsmonitor är den mest avancerade hemmetoden för att maximera chansen att bli gravid och ny forskning visar att Clearblue Fertilitetsmonitor ökar chansen för befruktning med 89% under de två första användningscyklerna*.

Läs mer om Clearblue fertilitetsmonitor här.Från:

Boivin J, Griffiths E, Venetis CA. Känslomässig stress för infertila kvinnor och misslyckande assisterad reproduktionsteknik: meta-analys av prospektiva psykosociala studier. BMJ. Publicerad online 24 februari 2011. Läs originalartikeln hos BMJ.


Feb 25, 2011


HemHem


Kundvagn  

(tom)

Nya produkter

Inga nya produkter